Chưa có sản phẩm
Theo thông lệ phải hơn nửa năm nữa, iPhone thế hệ 2019 mới ra mắt nhưng tin tức về sản phẩm này của Apple đã liên tục xuất hiện trong thời gian qua. Sau khi Wall Street Journal hé lộ iPhone mới có thể lần đầu được tích hợp camera 3 ống kính, tới lượt nhiều hình ảnh render về iPhone XI xuất hiện trên mạng.
Theo thông lệ phải hơn nửa năm nữa, iPhone thế hệ 2019 mới ra mắt nhưng tin tức về sản phẩm này của Apple đã liên tục xuất hiện trong thời gian qua. Sau khi Wall Street Journal hé lộ iPhone mới có thể lần đầu được tích hợp camera 3 ống kính, tới lượt nhiều hình ảnh render về iPhone XI xuất hiện trên mạng.
Theo thông lệ phải hơn nửa năm nữa, iPhone thế hệ 2019 mới ra mắt nhưng tin tức về sản phẩm này của Apple đã liên tục xuất hiện trong thời gian qua. Sau khi Wall Street Journal hé lộ iPhone mới có thể lần đầu được tích hợp camera 3 ống kính, tới lượt nhiều hình ảnh render về iPhone XI xuất hiện trên mạng.
Theo thông lệ phải hơn nửa năm nữa, iPhone thế hệ 2019 mới ra mắt nhưng tin tức về sản phẩm này của Apple đã liên tục xuất hiện trong thời gian qua. Sau khi Wall Street Journal hé lộ iPhone mới có thể lần đầu được tích hợp camera 3 ống kính, tới lượt nhiều hình ảnh render về iPhone XI xuất hiện trên mạng.
Theo thông lệ phải hơn nửa năm nữa, iPhone thế hệ 2019 mới ra mắt nhưng tin tức về sản phẩm này của Apple đã liên tục xuất hiện trong thời gian qua. Sau khi Wall Street Journal hé lộ iPhone mới có thể lần đầu được tích hợp camera 3 ống kính, tới lượt nhiều hình ảnh render về iPhone XI xuất hiện trên mạng.